Vegen til å bli eit ekte friluftsbarn

Breiflabben Barnehage er ein trygg og god barnehage på Moster, som er eigd og driven av dei tilsette. Inne i oss brenn eit intenst engasjement for barn og natur! Me vil gi barn ein start på livet som er trygg, med mange inntrykk i komplekse og varierte omgivnadar.