Kråkebolla

Velkomen til friluftslivets krybbe! Her skal me gje dei minste borna tryggleik og eit godt og viktig fyrste møte med naturen. Me går både på tur og nyttar miljøet i barnehagen som er skreddersydd for å kunne oppleve naturen innanfor portane.

Me er ein sprudlande gjeng med fart og spenning. Godt humør, leik og latter er vil prega kvardagen her på Kråkebolla.

Me bruker mykje latter og moro igjennom dagen. Me er ute å bruker naturen og undrar oss over den. Borna får ein god start ved å få oppleve dei ulike årstidene i pakt med naturen. Med turar i nærmiljøet, i skogen og til stranda. Slik at barna kan oppleve korleis naturen lever og endrar seg.