Søke plass i Breiflabben?

I framtida vil det kome eit felles opptakssystem i regi av Bømlo kommune, men i påvente av dette kan de nytte gamle søknadsskjema frå Bømlo kommune og sende eller levere til oss, eller rett og slette berre ta ein telefon til oss ;)

SØKNADSSKJEMA

Så snart me mottar søknadsskjema tar me kontakt med dykk, og så avtaler me gjerne eit besøk i barnehagen. Det viktigaste for oss er at de kjenner dykk trygge når de skal overlate skattane dykkar i våre hender. Dette kan me og ordne før de søker. Så skriv me under kontrakt og går gjennom ulike skjema, som informerer litt om barnet dykkar og fortel oss kva de ynskjer i forhold til bilettaking, bilkøyring, evt. medisinering og anna.

Vidare avtaler me oppstart, og foreldre er alltid med dei fyrste dagane. Det er nemleg ein stor overgong for ei lita sjel å gå frå heim til barnehage. Me har god tid, og det er viktig at både de og barnet kjenner at dette er trygt.

Deretter vil de få påloggingsinformasjon til nettsidene våre kor de får oppdaterte vekeplanar, bileter frå kvardagen og månadlege oppdatering om kva me gjer.

Me håpar de ser verdien i det me presenterer i Breiflabben Barnehage. Ein inovativ, kreativ og trygg stad for store og små!