Blekkspruten

Blekkspruten er for barn mellom tre og seks år. Dei er ei friluftsgruppe som er ute kvar dag. Me lagar maten vår på bålet og vekslar mellom intens aktivitet og reflekterande ro - men alltid med fokus på innsikt i naturen og forståelse, engasjement og glede i alt me gjer.

Dette er avdelinga for dei eldste barna i barnehagen, og her legg me vekt på eit aktivt og deltakande friluftsliv.

Dei vaksne på denne avdelinga har mykje kompetanse og ei genuin interesse for friluftsliv, noko som kjem barna til gode. Kvardagen reflekterer vår lokale flora, fauna og samfunn og gjennom aktiv bruk av skog og sjø som leike- og utviklingsarena vil me gi barna eit godt møte med kvarandre og naturen.

Det å vere ein Blekksprut er å vere stor, trygg og kompetent. Me er førebilete for dei minste og skal lære oss å syne omsorg. Me lærer å bruke kroppane våre, me lærer å kommunisere og å samarbeide. Me lærer om teknikk og vitskap. Og me gjer alt dette gjennom leik og å ta barnas innspel på alvor.

Struktur

Kvar fredag sender me ut vekeplan som reflekterer vèrmeldinga. Då køyrer me ofte veketema kor ein vil innom sanking og bruk av naturmateriale. Grovmotorisk og finmotorisk aktivitet i tillegg til språklege elementer som reflekterer sang, tekst og kultur - spesielt lokal historie og tradisjon.

Måndag har me skulegruppe, språk-fokus og finmotoriske aktivitetar.

Tysdag og Torsdag er me på langtur til fots i skogen. Då arbeider me på leirplassane våre eller rett og slett utforsker nærmiljøet.

Onsdag og Fredag er me ofte på sykkeltur, då besøker me gjerne båten vår på Eikeland, utforsker ein ukjent skog på Moster eller tar topptur å Siggjo.