Ansatte

Administrasjon

Tor Anders Eikeland

Stilling: Daglig leder
954 09 209
toranders@breiflabben.net

Tor Anders er dagleg leiar i barnehagen og pedagogisk leiar for dei eldste. Han er høgt og lågt, og elskar fysiske utfordringar og action. Tor Anders brenn for friluftsfaget og held jamnleg foredrag om kvifor og korleis ein skal få friluftslivet inn i kvardagen i barnehagen.

Ann Louise Kaldestad

Stilling: Assisterende styrer
957 79 685
annlouise@breiflabben.no

Blekkspruten

Tor Anders Eikeland

Stilling: Daglig leder
954 09 209
toranders@breiflabben.net

Tor Anders er dagleg leiar i barnehagen og pedagogisk leiar for dei eldste. Han er høgt og lågt, og elskar fysiske utfordringar og action. Tor Anders brenn for friluftsfaget og held jamnleg foredrag om kvifor og korleis ein skal få friluftslivet inn i kvardagen i barnehagen.

Trude Sporsheim

Stilling: Barnehagelærer

Trude er proppa full av positiv energi. Ho er knall god på å sjå løysingar i stadenfor problem, og er verkeleg eit ja menneske. Med hennar store engasjement kring barnehagefaget og born, har ho eit ekstra stort hjertet og godt blikk for dei borna som opplever barnehagen som litt tøff og skummel.

Ingunn Eikeland

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Ingunn er poteta vår! Ho kan trø til overalt og kan litt om det meste. Ho er tullete og snill. Ho har eit trygt fang og eit varmt smil!

Kenneth Vika

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Kenneth er her for å finne ut om barnehage er hans framtidige arbeidsplass. Han er omsorgsfull og elskar å leike og klatre - dessuten kan han køyre gravemaskin!

Kråkebolla

Ann Louise Kaldestad

Stilling: Assisterende styrer
957 79 685
annlouise@breiflabben.no

Mathilde Turøy

Stilling: Pedagogisk medarbeider
924 53 273
Mathilde@breiflabben.net

Mathilde er ein evighetsmaskin... Fingrane hennar klør konstant etter noko å gjere. Ho søker alltid aktivitet og action, men er rask til å sjå barnas behov for ro. I det eine augeblikket sit ho i toppen av eit tre, i det nesta har ho fiska fram reinsdyrsfellen og les ei bok med ørti trøytte småtroll som sitt stille og oppslukte ikring ho.

Aina Håvik Tollaksvik

Stilling: Pedagogisk leder
aina@breiflabben.no

Aina er ein god tryggleik for borna, og har eit ekstra stort hjerterom for dei alle minste borna i barnehagen. Med hennar ro og årevåke blikk ser ho alle borna på tvers av bornegruppa. Ho er ekstremt god på orden og system, og gjer mykje godt for felleskapet i barnehagen.

Kine Landmark

Stilling: Pedagogisk medarbeider
996 30 809
kine@breiflabben.net

Kine er tryggleiken sjølv! Når det stormar som verst veit me at Kine står støtt. Ho beskyttar og løftar dei minste. Ho har ein trygg og god armkrok, i tillegg til eit skarpt blikk som raskt ser kva både barn og vaksne treng!