LEDIGE BARNEHAGEPLASSER FRÅ HAUSTEN 2015

Velkommen til oss Våre satsingsområder er: Sosial kompetanse Mat og helse Språk og språkforståing Kropp og helse

Barnehagen har fokus på maritimt friluftsliv og uteliv. Me har eigen buss, båtar og kaiområde. Me går turar i nærområde og har vaksne med interesse for friluftsliv i saman med borna. Høner i bakgården har me og.

Kvart einskild barn skal verte sett og få eit fang  å sitje på når det er behov for trøyst og kos. Me bruker mykje latter og moro igjennom dagen.

Turar i nærmiljøet, skog og til stranda. Turar med båtane for å fiske og setja teiner. Når me får fangst, ser me på den og tilbake i barnehagen lager me smakebiter av den.